Get Hired Online from various companies and agencies

Reminder: Overseas Voters Registration Until September 2018


As a Overseas Filipino Worker (OFW), we have the right to vote even we are not in our country. The next National Elections will be on May 2019. Manila Economic & Cultural Office reminds every OFW in Taiwan to verify their certificates.

See below message from MECO:

Mula ika-1 ng Disyembre 2016, nagsimula ang pagpaparehistro o pagpapasertifika para sa Overseas Voter Registration at magtatapos ito sa ika-30 ng Septyembre 2018 sa mga tanggapan ng MECO. Ito ay upang makaboto para sa susunod na halalan sa taong 2019. Para sa mga nakapagparehistro, ang mga lehitimong botante ay maaring bumoto simula ika-13 ng Abril 2019 hanggang ika-13 ng Mayo 2019, o sa loob ng isang buwan. Ano ang kailangang dalhin upang makapagparehistro (unang beses na magpapatala bilang botante) o makapagpasertifika (mayroon dating rehistro sa Pilipinas o sa overseas):
Photocopy ng valid Philippine passport.
Mga karagdagang kailangan na isumite:
1) Para sa Dual Citizen:
- kopya ng Oath of Allegiance
- kopya ng Order of Approval of Reacquisition

2) Para sa Immigrant Status:
- kopya ng ARC (back-to-back)

3) Para sa mga Married to Taiwanese:
- kopya ng ARC (back-to-back)
- kopya ng NSO marriage certificate

4) Para sa mga Seafarers:
-kopya ng Seaman's book (pahina na may larawan at detalye ng seafarer)

5) Para sa mga mayroon ng dating rehistro nguni't may kailangang ipabago sa kanilang rehistro tulad ng pangalan, civil status o birthdate:
-kopya ng NSO marriage certificate
-kopya ng NSO birth certificate
Makilahok po tayo sa halalan para sa kinabukasan ng ating bansa!
Share:

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Join now in our Taiwan Jobs Facebook Group!!!

Join now in our Taiwan Jobs Facebook Group!!!
Click the picture to redirect you in our biggest Filipino online community in Taiwan

Blog Archive